©

  • ბლოგზე არსებული მასალა არის უნიკალური
  • არ შეიძლება მასალის სხვა საიტზე გადატანა სპეციალური ნებართვის გარეშე
    • ეს წესი არ ეხება მასალის არაუმეტეს 50 სიტყვას, ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ გადაიტანოთ 50 სიტყვა ნებისმიერი სტატიიდან, მხოლოდ წყაროს მითითებით

©ბლოგი