ლექსიკონი

 

  • დაუნი – ბაქტერია, რომელიც დაუნის სინდრომით არ დაბადებულა, მან ეს დაავადება “შეიძინა” და დეგრადირდა, მხოლოდ იმიტომ რომ ბრბოს აყვა, მხოლოდ იმიტომ რომ კრიტიკული აზრის ფორმირება ვერ შეძლო. მისი ტვინი გახდა რუდიმენტი, რომელიც მხოლოდ იმპულსურ მოქმედებებზე აგებს პასუხს.
  • ბავშვი – მისი ორი კატეგორია არსებობს ძუბავში (ძუ = ძუკნას და არა მდედრს 😀 ), რომელიც თვლის, რომ ბავშვის სტატუსს განსაზღვრავს მისი ასაკი და არა გონებრივი განვითარების დონე და მეორე “მომებავშვი”, რომელიც თავიდან ბოლომდე დამოკიდებულია სხვაზე ვინც “კვებას”, ხოლო მისი ლექსიკონის ძირითადი სიტყვააა “მომე” (და არა “მომებავშვში” იმ ადამიანს არ ვგულისხმობ, რომელმაც ჯერ ახლახანს დაიწყო აზროვნება (ანუ ჩვილს) )
  • ბაქტერია – ზედაპირულად გააჩნია მხოლოდ ის პრიმიტიული უნარები , რომელსაც ავსტრალოპითეკი შესანიშნავად ფლობდა, მაგალითად მას შეეძლო გაერჩია თავისნაირი ცხოველი და ამოეცნო მტერი, ხოლო ზემოთ ხსენებულ ბაქტერიას არ ძალუძს, ის, რომ გაარჩიოს ადამიანი, რომელიც თავისნაირია ( და რომელიც მას დეგრადაციისკენ უბიძგებს) იმ ადამიანისგან, რომელიც მას კრიტიკული აზრისკენ უბიძგებს
  • ძუკნა – მეორენაირად შეგვიძლია “უნივერსალური რეციპიენტი” ვუწოდოთ, რომელსაც ყველა ზომბირებული აზრის გადასხმა შეუძლია ისე, რომ არც დაფიქრდება მის ელემეტარულ შინაარსზეც კი.

©ბლოგი